Ekspresowa dostawa Mniej czekania, więcej grania

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny, przeczytaj uważnie niniejsze zasady i warunki, prywatność oraz politykę plików cookie.

Pomoc na stronie

Ta strona jest poświęcona naszym warunkom prawnym. Pomocne może być odwiedzenie sekcji Pomoc, gdzie znajduje się wiele przydatnych informacji na temat dostawy, zwrotów, zamówień oraz przydatne informacje na temat naszych najczęściej zadawanych pytań.

Informacje o Net World Sports Ltd

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Net World Sports Ltd. Net World Sports Ltd jest firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii (nr 06899671). Adres naszej siedziby to Net World Sports Ltd, Bryn Lane, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UT. Nasz zarejestrowany numer VAT to 946544201. Net World Sports Ltd składa się z Net World Sports, FORZA, FORB, Vermont, FORTRESS, RapidFire, METIS, CosySpa, Harrier, Aquatec, PINPOINT, ATLAS, TITAN, VICI, StadiumMax i FORAGER.

O ile nie powiemy inaczej, wszelkie wzmianki o terminach „my” i „nas” na tej stronie, odnoszą się do Net World Sports Ltd. Obejmuje to witrynę zasady i warunki.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych zasad i warunków, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Wszystkie połączenia będą naliczane według standardowej stawki. Należy pamiętać, że połączenia mogą być nagrywane w celu monitorowania jakości i celów szkoleniowych.

Warunki korzystania z witryny

Niniejsze zasady i warunki mają zastosowanie do korzystania ze strony internetowej Net World Sports Ltd www.networldsports.pl (która będzie określana jako „witryna” lub „strona internetowa”) oraz do wszelkich produktów zakupionych od Net World Sports Ltd. Warunki i zasady mają zastosowanie bez względu na to, w jaki sposób uzyskasz dostęp do witryny. Przed kontynuowaniem korzystania z witryny, należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi zasadami i warunkami. Zalecamy przechowywanie kopii do wykorzystania w przyszłości. Uzyskując dostęp, przeglądając, używając, rejestrując się lub składając zamówienie w witrynie, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na te warunki w całości. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami w całości, nie korzystaj z tej witryny.

Wszelkie informacje prawne na tej stronie związane z korzystaniem z witryny, wraz ze wszystkimi obowiązującymi warunkami i zasadami, polityką prywatności i polityką plików cookie, regulują korzystanie z tej witryny.

Nasze prawa

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • modyfikowania lub wycofania, tymczasowo lub na stałe, niniejszej Witryny (lub dowolnej jej części) z powiadomieniem lub bez, a użytkownik potwierdza, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnego podmiotu trzeciego za jakiekolwiek zmiany lub wycofanie witryny; i/lub
 • zmieniania warunków od czasu do czasu, a dalsze korzystanie z witryny (lub jakiejkolwiek jej części) po takiej zmianie, będzie uważane za akceptację takiej zmiany. Do twojej odpowiedzialności należy regularne sprawdzanie czy warunki zostały zmienione. Jeśli nie zgadzasz się na jakąkolwiek zmianę warunków, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z witryny.

Twoje korzystanie z tej witryny

Możesz korzystać z tej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i nie możesz używać jej w sposób naruszający prawa innych osób lub ograniczający lub uniemożliwiający innym osobom korzystanie z tej witryny.

Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, nie możesz kopiować, odtwarzać, plagiatować, powielać, pobierać, drukować, publikować, ponownie publikować, rozpowszechniać, nadawać, nagrywać, transmitować, edytować, przekazywać opinii publicznej, linkować, umieszczać linków do podstron lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób stron internetowych lub materiałów umieszczonych w witrynie, kodów komputerowych lub elementów wchodzących w skład witryny w inny sposób niż do własnego użytku osobistego. Nie możesz wykorzystywać treści witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych.

Własność praw

Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do tej witryny i na jej rzecz, są własnością Net World Sports Ltd, lub są przez nie licencjonowane.

Korzystanie z witryny i jej zawartości nie daje żadnych praw w odniesieniu do naszych praw własności intelektualnej lub praw podmiotów trzecich w witrynie lub jej zawartości.

Przesyłając informacje (inne niż dane osobowe), tekst, zdjęcia, grafikę lub inne treści do witryny, potwierdzasz, że masz prawo do używania i przyznania nam prawa do korzystania z przesłanych materiałów według własnego uznania (z lub bez akredytacji) w dowolnych mediach, w tym, bez żadnych ograniczeń, do edycji, kopiowania, powielania, ujawniania, publikowania i usuwania takich materiałów z witryny.

Ponadto zgadzasz się dostarczyć wszystkie dokumenty i wykonać wszystkie działania i rzeczy, których możemy rozsądnie wymagać w celu przeniesienia jakichkolwiek praw na nas i zrzeczenia się wszelkich praw osobistych, nabytych w lub na witrynie.

Wytyczne dotyczące recenzji produktów oraz pytań i odpowiedzi

Przed opublikowaniem recenzji produktu lub innych treści generowanych przez użytkowników na naszej witrynie lub w serwisach społecznościowych, przeczytaj i miej świadomość poniższych informacji.

Własność materiałów

Inne niż dane osobowe (które podlegają naszej polityce prywatności i polityce plików cookie), wszystkie komentarze, opinie, sugestie, pytania, pomysły, obrazy, pomysły na produkty lub marketing oraz wszelkie inne materiały przesłane lub zaoferowane Net World Sports na lub za pośrednictwem witryny lub serwisów społecznościowych, stają się i pozostają własnością Net World Sports Ltd po przesłaniu (odtąd nazywane materiałami). Musisz przestrzegać standardów treści określonych w tych warunkach. Użytkownik musi posiadać lub mieć prawo do korzystania z wszelkich materiałów i muszą stosować się do tych standardów i wytycznych.

Portale społecznościowe

Niniejsze warunki korzystania z witryny regulują również wszelkie materiały, które wysyłasz na dowolnej witrynie lub stronie internetowej powiązanej z Net World Sports Ltd, takiej jak nasza strona na Facebooku, Twitter, Instagram, YouTube lub inny portal społecznościowy. Wszystkie komentarze, obrazy, filmy i inne materiały zamieszczone na dowolnym portalu społecznościowym podmiotów trzecich niekoniecznie odzwierciedlają opinie lub pomysły Net World Sports lub jej pracowników, a Net World Sports Ltd nie ponosi odpowiedzialności za takie treści. W każdym przypadku, wszystkie materiały zamieszczone w dowolnej sieci społecznościowej podmiotów trzecich, musza być zgodne z niniejszymi warunkami korzystania z witryny i warunkami korzystania z witryny serwisów społecznościowych podmiotów trzecich, jeśli mają zastosowanie.

Prawa własności intelektualnej

Ujawnienie, przesłanie lub zaoferowanie jakichkolwiek materiałów oraz zgoda na niniejsze zasady i warunki, stanowią przeniesienie na Net World Sports Ltd wszelkich praw własności intelektualnej, związanych z materiałami. Za każdym razem, w miarę możliwości lub gdy dodajesz coś na naszą stronę lub gdy wysyłasz materiały na jakiejkolwiek stronie lub podstronie powiązanej z Net World Sports Ltd, musisz przestrzegać standardów treści określonych poniżej i niniejszych zasad i warunków. Wszelkie reklamy podmiotów trzecich na stronach społecznościowych podmiotów trzecich Net World Sports Ltd, nie są odpowiedzialnością Net World Sports Ltd i nie są przez nas zatwierdzane. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do stron internetowych Net World Sports Ltd są własnością Net World Sports Ltd, lub są przez nie licencjonowane. Jakiekolwiek korzystanie ze stron społecznościowych Net World Sports Ltd lub ich zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie w całości lub w części, inne niż na własny użytek, jest zabronione bez pisemnej zgody Net World Sports Ltd. Wysyłając materiały, potwierdzasz, że są twoje, masz prawo do przesłania treści i nie narusza to materiału, znaków towarowych lub własności intelektualnej innych osób.

Poufność

Wszelkie materiały przesłane na nasza witrynę, będą traktowane jako niepoufne, a my mamy prawo do wykorzystywania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania podmiotom trzecim wszelkich przesłanych materiałów w dowolnym celu. Mamy również prawo do ujawnienia twojej tożsamości każdemu podmiotowi trzeciemu, który twierdzi, że materiały zamieszczone lub przesłane przez ciebie do witryny lub na dowolną stronę sieci społecznościowej powiązanej z Net World Sports Ltd, stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawo do prywatności. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności ani odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich za treść lub dokładność materiałów zamieszczonych przez ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika naszej witryny. Mamy prawo usunąć wszelkie materiały przesłane do witryny, jeśli naszym zdaniem nie są zgodne ze standardami treści określonymi poniżej.

Zasady przesyłania materiałów

Przesyłając materiał, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat. Dostawcy lub producenci nie kwalifikują się do przesłania materiałów.

Bądź uprzejmy i pisz tylko w języku angielskim. Jeśli potrzebujesz od nas natychmiastowej odpowiedzi lub masz komentarz na temat naszej usługi, skontaktuj się nami bezpośrednio, w celu uzyskania szybszej odpowiedzi.

Przesłane materiały nie powinny zawierać:

 • obraźliwego, ofensywnego lub nieodpowiedniego w inny sposób języka
 • wulgaryzmów, bluźnierstw, mściwych, rasistowskich, obscenicznych, nieuzasadnionych seksualnie lub dyskryminujących komentarzy lub treści, które mogą być uznane za nękanie, nadużycie lub groźby dla bezpieczeństwa osobistego lub własności innych osób
 • komentarzy na temat innych recenzentów lub blogerów
 • powtarzających się zarzutów, nieprawdy, oszczerstw lub wprowadzających w błąd oświadczeń
 • materiałów podszywających się pod inne osoby albo danych osobowych, w tym twoich, takich jak numery telefonów, adresy lub numery kart kredytowych
 • spamu lub reklam
 • nazw firm lub znaków towarowych podmiotów trzecich
 • kodu HTML, skryptów komputerowych lub adresów URL
 • dostępności, ceny, promocji lub alternatywnych informacji dotyczących zamawiania lub dostawy
 • informacji o dostawcach lub producentach Net World Sports Ltd
 • nieuzasadnionych roszczeń dotyczących produktów, które wywołują inny efekt niż ten, który jest wskazany
 • odniesień do produktów sezonowych, które nie są już w sezonie
 • odniesień do wszelkich produktów innych niż ten, którego dotyczą przesłane materiały

Net World Sports Ltd zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów lub usunięcia ich, podjęcia odpowiednich działań, jeśli uzna to za konieczne lub usunięcia opinii, która jest niezgodna z powyższymi zasadami.

Skontaktuj się z nami, jeśli zobaczysz jakieś materiały niezgodne z naszymi zasadami.

Dokładność treści

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Net World Sports Ltd zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że treści lub informacje wyświetlane w lub na witrynie są dokładne, kompletne, aktualne i nie naruszają praw podmiotów trzecich.

Poglądy wyrażone w treści tworzonej przez użytkowników są opiniami tych użytkowników i nie reprezentują poglądów, opinii, przekonań ani wartości Net World Sports Ltd, żadnego z jej pracowników ani żadnej z powiązanych marek podrzędnych.

Uszkodzenie komputera lub innego urządzenia

Net World Sports Ltd dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że niniejsza witryna jest wolna od wirusów i innych złośliwych lub szkodliwych treści. Nie możemy jednak zagwarantować, że korzystanie z tej witryny (w tym treści na niej zawartych lub jakiejkolwiek dostępnej z niej strony internetowej) nie spowoduje uszkodzenia komputera lub innego urządzenia. W twoim zakresie jest upewnienie się, że posiadasz odpowiednie oprogramowanie i sprzęt (w tym oprogramowanie antywirusowe) do bezpiecznego korzystania z witryny oraz do wyeliminowania wszystkiego, co może zniszczyć lub uszkodzić komputer lub inne urządzenie. Z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, Net World Sports Ltd nie może być pociągnięty do odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku wirusów lub innej złośliwej lub szkodliwej zawartości, do której dostęp uzyskają z lub za pośrednictwem witryny.

Odnośniki do innych stron internetowych

We have placed external links on this Website to other websites we think you may want to visit, for example links to YouTube videos which show product assembly. We do not vet these websites and do not have any control over their contents. Except where required by applicable law, Net World Sports Ltd cannot accept any liability in respect of the use of these websites.

Rekomendacje

Podczas korzystania z witryny, zobaczysz, że oferujemy ci rekomendacje, pokazujące produkty, które, naszym zdaniem, mogą ci się spodobać i które, być może, przegapisz podczas przeglądania strony. Są one oparte na Twoich poprzednich zakupach, bestsellerach, ocenach i ostatnio oglądanych produktach. Określamy twoje zainteresowania i proponujemy nowe produkty, które mogą ci się spodobać; dodatkowo porównujemy twoje zainteresowania i nawyki zakupowe z zainteresowaniami i zwyczajami innych klientów, aby pokazać ci odpowiednie produkty.

Twoje rekomendacje mogą ulec zmianie po dokonaniu zakupu i poruszaniu się po witrynie. Możesz dodać produkty, które cię interesują do twojej listy życzeń, na przyszłość.

Dbamy o to, aby nasze rekomendacje były zgodne z twoim zachowaniem jako klienta Net World Sports Ltd. Szczegóły produktów, które rekomendujemy – takie, jak cena – są poprawne w momencie, gdy rekomendacje zostały przygotowane, ale mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Prywatność i pliki cookie

Będziemy traktować wszystkie twoje dane osobowe jako poufne (chociaż zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia tych informacji w okolicznościach określonych poniżej). Będziemy przechowywać je na bezpiecznym serwerze i będziemy w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i konsumentów w Wielkiej Brytanii.

 • Dokonując zakupu na stronie, poprosimy cię o wprowadzenie i zbierzemy od ciebie dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer telefonu, wybór produktów i hasło.
 • Możemy również zbierać i nasi zewnętrzni dostawcy reklam i treści mogą zbierać informacje o tym, gdzie znajdujesz się w Internecie (np. adres URL, z którego tu trafiłeś, adres IP, typy domen, takie jak .pl i .com), typ twojej przeglądarki, kraj i numer kierunkowy, w którym znajduje się twój komputer, strony naszej witryny, które były oglądane podczas wizyty, kliknięte reklamy i wszelkie wyszukiwane hasła, które wprowadziłeś na naszej stronie (jest to klasyfikowane jako „informacje o użytkowniku”).
 • Możemy zbierać te informacje, nawet jeśli nie zarejestrujesz się u nas. Możesz jednak ustawić przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, odwiedź naszą politykę plików cookie tutaj.
 • Powinieneś być świadomy, że ta strona jest monitorowana i może przechwytywać informacje o twojej wizycie, które pomogą nam poprawić jakość naszych usług, lub mogą zostać wykorzystane do zaprezentowania ci produktów Net World Sports Ltd, które są zgodne z twoją historią przeglądania, podczas odwiedzania innych stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z nasza polityka plików cookie tutaj.

 

Potwierdzamy, że wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz (lub które są dostępne w rejestrach publicznych) oraz wszelkie informacje o użytkowniku, które mogą cię zidentyfikować, są przechowywane zgodnie z rejestracją prowadzoną przez /biuro komisarza ds. danych/. Wykorzystamy twoje dane, tylko do następujących celów:

 • Przetwarzania twoich zamówień.
 • Do celów statystycznych lub ankietowych w celu ulepszenia witryny i jej usług dla ciebie.
 • Aby wyświetlać ci treści i reklamy.
 • Do administrowania tą stroną.
 • Aby skontaktować się z tobą w sprawie pozostawienia recenzji produktu po zakończeniu zamówienia.
 • Jeśli wyrazisz zgodę, aby powiadomić się o produktach lub ofertach specjalnych, które mogą cię zainteresować.
 • Zgadzasz się, że nie masz nic przeciwko temu, abyśmy kontaktowali się z tobą w jakimkolwiek z powyższych celów przez telefon, SMS, e-mail lub na piśmie i potwierdzasz, że nie uznajesz i nie uznasz żadnego z powyższych za naruszanie jakiegokolwiek z twoich praw.
 • Gdy utworzysz konto podczas zamawiania online, otrzymasz możliwość dostawania informacji od Net World Sports Ltd przez e-mail, telefon lub SMS o produktach, promocjach lub ofertach specjalnych, które, naszym zdaniem, mogą cię zainteresować.
 • W przypadku, gdy nie chcesz, aby kontaktować się z tobą w takich celach, upewnij się, że zaznaczyłeś odpowiednie pole podczas procesu rejestracji. Możesz wypisać się z naszej listy kontaktów w dowolnym momencie. Zaloguj się na swoje konto, aby zaktualizować preferencje marketingowe lub kliknij przycisk rezygnacji z subskrypcji w dowolnym e-mailu marketingowym.
 • Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione renomowanym podmiotom trzecim, które pomogą przetworzyć twoje zamówienie. Net World Sports Ltd wymaga, aby wszystkie takie strony trzecie traktowały Twoje dane osobowe jako w pełni poufne i aby w pełni przestrzegały wszystkich obowiązujących w Wielkiej Brytanii przepisów dotyczących ochrony danych i konsumentów. Nie będziemy ujawniać twoich danych osobowych żadnej firmie spoza Net World Sports Ltd w celach marketingowych.
 • Powinieneś być świadomy, że jeśli otrzymamy prośbę od policji lub innego organu regulującego lub rządowego, badającego podejrzenie działalności niezgodnej z prawem, jesteśmy uprawnieni do przekazania twoich danych osobowych i/lub informacji o użytkowniku.
 • Aby dowiedzieć się więcej o gromadzeniu danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

 

Biorąc udział w jakimkolwiek z naszych konkursów lub losowań nagród, podajesz swoje imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy. Jeśli wygrasz, wyślemy nagrodę na podany adres i powiadomimy cię e-mailem. Gdy weźmiesz udział w konkursie lub losowaniu nagród, zostaniesz zapytany, czy chcesz zarejestrować się na naszej liście e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o promocjach, ofertach i nowościach na stronie. Możesz zrezygnować z subskrypcji list e-mail w dowolnym momencie poprzez link podany w e-mailach lub kontaktując się z nami.

Używamy plików cookie do śledzenia twojej bieżącej sesji zakupów, aby spersonalizować twoje doświadczenia i abyś mógł odzyskać swój koszyk w dowolnym momencie; jeśli nie akceptujesz plików cookie, nie będziesz mógł korzystać z tej witryny do celów handlowych, tylko do przeglądania i wyszukiwania. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz nasza politykę plików cookie.

Używamy również plików cookie do wyświetlania ci reklam na innych stronach internetowych. Ten typ reklam ma na celu zapewnienie ci wyboru produktów w oparciu o to, co oglądałeś na dowolnej stronie Net World Sports Ltd, które są prezentowane podczas odwiedzania innych, wybranych stron internetowych. Reklamy mogą wyróżniać alternatywne style i kolory, a także produkty z innych kategorii uznanych za istotne dla historii przeglądania. Technologia kryjąca się za tymi reklamami opiera się na plikach cookie. Jeśli chcesz zrezygnować z plików cookie, przejdź do witryny jakwylaczyccookie.pl (otworzy się w nowym oknie – pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych).

Do not track (DNT), nie śledź, to funkcja oferowana przez niektóre przeglądarki, niektóre nowsze oferują ją jako domyślną. Jeśli ją włączysz, wysyła do stron internetowych sygnał z żądaniem, aby przeglądanie nie było śledzone, na przykład przez reklamy podmiotów trzecich, sieci społecznościowe lub firmy analityczne. Możesz zrezygnować ze śledzenia i analiz na tej stronie, zmieniając ustawienia w naszych informacjach na temat plików cookie.

Obecnie nie uzgodniono ani nie przyjęto jednolitego standardu obowiązującego w całej branży, określającego, w jaki sposób należy zarządzać żądaniem DNT, więc nasza witryna obecnie nie odpowiada na DNT. Do czasu ustanowienia tego standardu, będziemy kontynuować przegląd DNT i innych nowych technologii, ale nie będziemy odpowiadać na żądanie DNT.

Pełną i wyczerpującą kopię naszej polityki plików cookie znajdziesz tutaj.

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („Ogólne Warunki Sprzedaży”) mają zastosowanie do każdego zamówienia składanego za pośrednictwem strony www.networldsports.pl.

Zakupy poprzez stronę internetową

W odniesieniu do zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują niezależnie od tego, w jaki sposób, uzyskujesz dostęp do witryny, w tym za pośrednictwem technologii lub urządzeń, za pomocą których Net World Sports Ltd udostępnia witrynę. Musisz uważnie przeczytać niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się w całości na te Ogólne Warunki Sprzedaży. Jeśli nie zgadzasz się w całości z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, nie możesz zamawiać żadnego produktu lub usługi za pośrednictwem strony internetowej.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

Otwarcia konta i złożenia zamówienia

Przyjęcia zamówienia

Płatności

Dostawy i odbioru

Zmian w zamówieniu

Twojego prawa do odstąpienia od umowy

Zwrotów

Opisów produktów i usług

Gwarancji produktów

Kodów promocyjnych

Odpowiedzialności

Otwarcie konta i złożenie zamówienia

Kiedy składasz u nas zamówienie, masz możliwość zapisania hasła, aby cieszyć się szybkim przejściem do kasy przy następnym zakupie u nas.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności.

Potwierdzasz, że wszystkie informacje i dane dostarczone nam przez ciebie (w tym informacje dotyczące rejestracji) są prawdziwe, dokładne i aktualne pod każdym względem i przez cały czas. Możesz zaktualizować lub poprawić swoje dane w dowolnym momencie, przechodząc do swojego konta lub kontaktując się z nami, a będziemy je mogli dla ciebie zaktualizować.

Kiedy tworzysz konto, możemy ci udostępnić i/lub poprosić o użycie haseł lub innych środków, aby umożliwić ci dostęp do pewnych obszarów witryny i/lub utrzymanie bezpieczeństwa konta. Twoim obowiązkiem jest zachowanie poufności hasła i informacji o koncie. Net World Sports Ltd nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku nieprzestrzegania przez ciebie ochrony hasła lub konta. Jeśli dowiesz się lub podejrzewasz nieautoryzowane użycie swojego hasła albo konta, natychmiast się z nami skontaktuj. Jeśli podejrzewamy jakąkolwiek nieuczciwą działalność pochodzącą z twojego konta, zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do niego i usunięcia konta.

Kiedy zamawiasz za pośrednictwem strony internetowej, musisz podać nam obowiązkowe dane osobowe, abyśmy mogli przetworzyć twoje zamówienie, takie jak szczegóły płatności i adres dostawy. Nie będziemy przechowywać danych, które podasz, chyba, że utworzysz u nas konto (zachowane do przetworzenia twojego zamówienia, albo jeśli zdecydowałeś się otrzymywać od nas wiadomości marketingowe). Możesz jednak zarejestrować u nas konto po złożeniu zamówienia. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności), aby dowiedzieć się, w jaki sposób twoje dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane. 

Przyjęcie zamówienia

Należy pamiętać, że zakończenie procesu przejścia do kasy na stronie internetowej nie oznacza akceptacji twojego zamówienia. Powiadomimy cię e-mailem jak najszybciej, aby potwierdzić, że otrzymaliśmy twoje zamówienie i przetwarzamy je. Nasza akceptacja twojego zamówienia nastąpi dopiero po otrzymaniu od ciebie płatności i wysłaniu zamówionych od nas produktów. Przed wysyłką, Net World Sports Ltd ma prawo odrzucić zamówienie z dowolnego powodu. 

Czas trwania naszej umowy z tobą zacznie się od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki i będzie trwał do ostatniego dnia twojego prawa do zwrotu produktów.

Jeśli nie możemy zapewnić ci zamówionego produktu, skontaktujemy się z tobą telefonicznie lub e-mailem, aby omówić z tobą twoje zamówienie.

Jeśli nie będziemy mogli dostarczyć twojego zamówienia z powodu wyższych niż oczekiwane kosztów wysyłki, skontaktujemy się z tobą, aby poinformować cię o tym przy najbliższej okazji i zaoferować ci możliwość dopłaty lub anulowania zamówienia.

Jeśli realizacja zamówienia (lub jakiegokolwiek jego aspektu) byłaby nielegalna lub niezgodna z prawem, w tym z powodu naruszenia kontroli eksportu lub zasad sankcji, Net World Sports Ltd ma prawo wstrzymać lub zrezygnować z realizacji zamówienia w dowolnym momencie, w tym po wysłaniu produktów i/lub powiadomieniu, że zamówienie zostało otrzymane i jest przetwarzane. Przyjmujesz do wiadomości, że Net World Sports Ltd nie ponosi odpowiedzialności w takich okolicznościach.

Płatność

Podczas procesu płatności, zostaniesz poproszony o podanie szczegółów płatności. Wypełniając dane płatności, potwierdzasz, że używana karta kredytowa lub debetowa jest zarejestrowana na ciebie. Wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wypełnione. Uwaga: nasi dostawcy płatności będą przechowywać informacje związane z zamówieniem za pomocą bezpiecznego systemu szyfrowania. Więcej informacji można znaleźć w ich zasadach i warunkach.

Wszystkie płatności kartą wymagają autoryzacji wystawcy karty. Od razu otrzymujemy pełną płatność za wszystkie produkty.

Wszystkie zamówione produkty pozostają własnością Net World Sports Ltd do czasu dostarczenia produktów na adres podany przez użytkownika podczas procesu przejścia do kasy. Jeśli twoja płatność nie zostanie otrzymana, a dostarczono już zamówione przez ciebie produkty, musisz za nie zapłacić lub zwrócić je zgodnie z naszymi instrukcjami zwrotu, w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś, na własny koszt. Jeśli nie zrobisz tego w przeciągu 14 dni od daty anulowania zamówienia, możemy je odebrać lub zorganizować odbiór na twój koszt. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia cię za wszelkie uszkodzenia (lub inne niekorzystne ingerencje) wszelkich produktów, które są przedmiotem nieopłaconego zamówienia.

Tworzenie umów i umowy elektroniczne

Techniczne kroki wymagane do zawarcia umowy między tobą, a nami są następujące:

 • Składasz zamówienie na wybrane produkty na stronie internetowej, naciskając przycisk „Zapłać teraz” na końcu procesu realizacji transakcji. Zostaniesz poprowadzony przez proces składania zamówienia poprzez szereg prostych instrukcji na stronie internetowej.
 • Musisz mieć włączoną obsługę JavaScript na komputerze, aby kupić produkty i przejść do kasy. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarkę, a następnie odśwież stronę, aby kontynuować. Alternatywnie, zadzwoń pod numer 01691 683 807, aby zamówić telefonicznie.
 • Wyślemy ci e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zawierający szczegóły produktów, które zamówiłeś. To nie jest przyjęcie zamówienia.
 • Kiedy twój produkt zostanie wysłany z naszego magazyny, wyślemy ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki.
 • Przyjęcie zamówienia i realizacja umowy między tobą, a nami nastąpi w momencie wysłania do ciebie zamówionych produktów, chyba, że nie przyjmiemy twojego zamówienia lub anulowałeś je zgodnie z instrukcjami podanymi w zmień lub anuluj zamówienie.
 • Twoja karta kredytowa/debetowa zostanie obciążona płatnością.
 • Jeśli produkt jest dostarczany bezpośrednio od dostawcy, możesz zostać obciążony w dowolnym momencie pomiędzy potwierdzeniem zamówienia, a wysyłką. Dokładny czas zależy od dostawcy i produktu, który zamawiasz.

 

Brak akceptacji zamówienia może być wynikiem jednej z następujących sytuacji:

 • Nie możemy uzyskać autoryzacji płatności.
 • Nie spełniasz kryteriów do złożenia zamówienia, określonych w głównych Warunkach i zasadach korzystania z usługi.

Informacje o dostawie

Dostawa (w tym koszty dostawy i terminy)

Koszty dostawy i terminy różnią się w zależności od rodzaju zamówionych produktów, wybranej usługi i adresu dostawy. Pełne informacje o opcjach dostawy znajdziesz tutaj. Koszty dostawy zostaną obliczone raz, w koszyku. Ze względu na charakter towarów, nie możemy podać szacunkowych kosztów dostawy przed tym. Należy pamiętać, że niektóre produkty i usługi mogą podlegać alternatywnym opłatom za dostawę, ograniczeniom i/lub terminom.

Dostawa nastąpi na adres podany w zamówieniu. Jeśli do zamówienia wymagany jest podpis i nikt nie jest w stanie go złożyć w momencie dostawy, pozostanie notatka informująca, czy zamówienie zostało pozostawione w bezpiecznym miejscu, np. u sąsiada, czy wróciło do magazynu. Wszelkie ryzyko związane z produktami, które zamawiasz (w tym ryzyko utraty i/lub ich uszkodzenia) przechodzi na ciebie, gdy produkty zostaną dostarczone na adres dostawy określony w zamówieniu.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie produktów, jeśli opóźnienie lub niedostarczenie są w całości lub częściowo spowodowane okolicznościami, na które nie mamy wpływu. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, opóźnienie, niedobór, błędną dostawę, niedostarczenie, dezinformację lub brak informacji w związku z przesyłką, spowodowane przez zdarzenia, których nie możemy kontrolować, w tym m.in. zagrożenia powietrzne, warunki pogodowe, opóźnienia mechaniczne, akty wrogów publicznych, wojna, strajki, zamieszki cywilne lub działania związane z zaniechaniem władz publicznych (w tym urzędników celnych i służby zdrowia) z faktycznym lub pozornym autorytetem.

Dostawa międzynarodowa

Z powodu ograniczeń celnych, prawnych, regulacyjnych i pewnych praktycznych ograniczeń mających zastosowanie do zamówień złożonych do dostawy międzynarodowej, niektóre z naszych produktów mogą nie być dostępne dla określonych miejsc. Net World Sports Ltd zastrzega sobie prawo do określenia, co można, a czego nie można dostarczyć do miejsca przeznaczenia.

Produkty Net World Sports Ltd są sprzedawane bez doliczenia opłat celnych. Odbiorca może być zobowiązany do zapłaty cła przewozowego lub formalnej opłaty celnej przed lub w momencie dostawy. Zgodnie z lokalnymi przepisami mogą obowiązywać dodatkowe podatki, koszty lub opłaty, a klienci musza sprawdzić te dane przed złożeniem zamówienia na dostawę międzynarodową. Tam, gdzie ma to zastosowanie, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich kontroli eksportu lub zasad sankcji, mających zastosowanie do towarów dostarczonych użytkownikowi.  

Więcej informacji na temat dostawy międzynarodowej znajdziesz w naszej sekcji pomocy.

Opóźnienia

W przypadku opóźnienia lub uniemożliwienia realizacji zamówienia z przyczyn od nas niezależnych (na przykład braku materiałów, opóźnień importowych lub wyższym niż przewidywane zapotrzebowaniu), dołożymy wszelkich starań, aby informować na bieżąco, ale nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za takie opóźnienia albo niepowodzenia dostarczenia.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, opóźnienie, niedobór, błędną dostawę, niedostarczenie, dezinformację lub brak informacji w związku z przesyłką, spowodowane przez zdarzenia, których nie możemy kontrolować, w tym m.in. zagrożenia powietrzne, warunki pogodowe, opóźnienia mechaniczne, akty wrogów publicznych, wojna, strajki, zamieszki cywilne lub działania związane z zaniechaniem władz publicznych (w tym urzędników celnych i służby zdrowia) z faktycznym lub pozornym autorytetem.

Zmiany w zamówieniu

Jeśli chcesz anulować lub zmienić swoje zamówienie, skontaktuj się z nami tak szybko, jak to możliwe, a postaramy się to uwzględnić, jeśli twoje zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Po wysłaniu zamówienia nie możemy zagwarantować żadnych poprawek, jednak po otrzymaniu produktów można je zwrócić. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany, zapoznaj się z naszymi informacjami dotyczącymi zwrotów lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Twoje prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli zawarłeś z nami umowę jako konsument online lub telefonicznie, masz prawo do odstąpienia (zgodnie z /Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013/ („Przepisy”)), od całości lub części umowy w dowolnym czasie do 14 dni kalendarzowych po dniu, w którym otrzymasz zamówione towary lub usługi. 

Każda opłata za dostawę zostanie uwzględniona w zwrocie po otrzymaniu całości (nie części) zamówienia na podany poniżej adres. Zwróć uwagę, że zwrot opłaty za dostawę będzie odpowiadał wartości standardowej dostawy.

Niestety, niektóre przedmioty nie podlegają anulowaniu i nie mogą zostać zwrócone. Wszystko, co jest związane z konkretnymi wymaganiami (tj. poza standardowymi opcjami dostosowywania oferowanymi przez sprzedawcę wszystkim klientom), jest spersonalizowane, jest produktem higienicznym lub w inny sposób nie może zostać odsprzedane z powodu elementu na zamówienie, nie może zostać anulowane lub zwrócone.

Produkty higieniczne obejmują wanny z hydromasażem, deski do wiosłowania, kajaki, baseny, sprzęt do ćwiczeń i fitness, nosze, apteczki, rękawice bramkarskie, opaski kapitańskie, butelki na wodę, nosze medyczne, maty do jogi, rękawice do łapania, taśmy oporowe, tarcze treningowe/ochraniacze, spadochrony, pasy unikowe, pasy, pasy do futbolu flagowego. Przedmiotów tego rodzaju nie można zwrócić ze względów higienicznych.

Adres zwrotny: Net World Sports Ltd, Bryn Lane, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UT.

Wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na piśmie, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówionych towarów, co możesz zrobić kontaktując się z nami.

Musisz dbać o towary w swoim posiadaniu. Powinieneś odesłać wszystkie produkty lub przekazać je nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślesz jakiekolwiek towary przed upływem 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu jakichkolwiek towarów do nas.

Produkty powinny być zwrócone w oryginalnym opakowaniu lub z oryginalnym opakowaniem. Ponosisz odpowiedzialność jedynie za zmniejszoną wartość towarów wynikającą z nieostrożnego obchodzenia się z nimi, przekraczającą niezbędną do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów potrzebę.

Przetworzymy zwrot pieniędzy w ciągu 14 dniu od otrzymania produktów na adres podany ci po anulowaniu zamówienia.

Nie jest to pełne oświadczenie o wszystkich twoich prawach wynikających z Przepisów. Pełne informacje na temat praw przysługujących na mocy przepisów są dostępne w Polsce w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich lub lokalnym Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję zwroty.

Nasza polityka zwrotów

Nasza polityka zwrotów jest oferowana na wszystkie towary pod warunkiem, że zażądałeś zwrotu w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Wszystkie produkty musza zostać zwrócone wraz z wypełnionym formularzem zwrotu w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku o zwrot, aby uniknąć opłaty za opóźnienie w wysokości 20%. Po otrzymaniu twojego produktu, możemy rozpocząć przetwarzanie twojego zwrotu. Należy jednak pamiętać, że nie możemy zwrócić kosztów wysyłki, ponieważ nie jesteśmy w stanie odzyskać kosztów poniesionych w wyniku wysyłki.

Zostanie ci zwrócona tylko suma częściowa, pod warunkiem, że przedmiot jest nadal w stanie nowym/podlegającym ponownej sprzedaży, nie był używany i nadal znajduje się w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi częściami. Wszystkie przedmioty są dokładnie sprawdzane po powrocie, a zamówienia o wyższej wartości będą podlegały opłacie za przetworzenie, obsługę i pakowanie w wysokości 25%. Jeśli zostanie uznane, że przedmiot nie jest w nowym/oryginalnym stanie (tak, jak został wysłany), jest brudny/został użyty, do kwoty zwrotu może zostać naliczona opłata w wysokości 50%.

Niestety, niektóre przedmioty nie podlegają anulowaniu i nie mogą zostać zwrócone. Wszystko, co jest związane z konkretnymi wymaganiami (tj. poza standardowymi opcjami dostosowywania oferowanymi przez sprzedawcę wszystkim klientom), jest spersonalizowane lub w inny sposób nie może zostać odsprzedane z powodu elementu na zamówienie, nie może zostać anulowane lub zwrócone.

Jesteśmy dumni z jakości naszych produktów, a wszystkie są zbudowane tak, aby wytrzymać próbę czasu, chociaż nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich nieodpowiednie traktowanie.

Produkty zagubione lub uszkodzone podczas transportu

Jeśli zdecydujesz się zwrócić do nas jakiekolwiek produkty, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia w transporcie i, z tego powodu, zalecamy korzystanie z usługi kurierskiej lub dostawy z opcją śledzenia. Jeśli zwrócone produkty zostaną zagubione lub uszkodzone podczas transportu, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia cię kosztami takiej straty lub uszkodzenia lub odrzucenia zwrotu.

Uszkodzone lub nieprawidłowo dostarczone produkty

Powinieneś w obecności kuriera sprawdzić wszystkie produkty otrzymane w zamówieniu. Należy pamiętać, że ze względu na charakter wysyłki i dużą liczbę paczek, którymi zajmują się kurierzy na całym świecie, paczki mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby nasi kurierzy ostrożnie obchodzili się ze wszystkimi naszymi paczkami, nie możemy zagwarantować, że opakowanie nie zostanie naruszone podczas transportu. Jeśli otrzymane produkty są uszkodzone lub nieprawidłowe w momencie dostawy, należy sporządzić z dostarczycielem protokół szkody oraz zanotować szczegóły wszelkich uszkodzeń lub błędów w dostawie i poinformować nas (telefonicznie lub e-mailem) w ciągu 14 dni. Pamiętaj, że poprosimy o dowód uszkodzenia lub błędu w dostawie, aby zaoferować ci produkt zastępczy lub zwrot pieniędzy. Musisz jak najszybciej zwrócić do nas produkty, po poinformowaniu nas, że są uszkodzone lub zostały nieprawidłowo dostarczone. Możemy zaoferować produkt zastępczy, a wszelkie zwroty będą przetwarzane w taki sam sposób, w jaki zamówienie zostało złożone.

Gwarancja

Większość produktów na naszej stronie posiada roczną gwarancję, obejmująca wady produkcyjne. W przypadku wystąpienia błędu lub stwierdzenia wadliwego produktu w momencie dostawy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, dołączając zdjęcia usterki i wyszczególniając problem, abyśmy mogli go rozwiązać jak najszybciej.

Twoje prawa ustawowe

Oprócz naszej polityki zwrotów, masz również ustawowe prawa. Oprócz prawa do odstąpienia od umowy wymienionego powyżej, zapewniają, że zakupione towary mają zadowalająca jakość, nadają się do przeznaczonego celu i są zgodne z opisem. W ciągu 14 dni od dostawy możesz skorzystać z prawa do zwrotu, jeśli zakupiony produkt nie ma zadowalającej jakości, nie nadaje się do przeznaczonego celu lub nie jest zgodny z opisem. Po upływie 14 dni, ale w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, gdy produkt jest wadliwy, masz prawo do naprawy albo wymiany, lub gdy nie jest to możliwe lub naprawa/wymiana mnie rozwiążą usterki, do zwrotu. Po sześciu miesiącach od daty dostawy istnieją podobne prawa, ale tylko wtedy, gdy można udowodnić, że usterka była obecna w momencie dostawy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich ustawowych praw, w Polsce, skontaktuj się z lokalnym Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Biurem Porad Obywatelskich.

Kody promocyjne

Kupony, zniżki i promocyjne kody rabatowe oferowane przez Net World Sports Ltd są ważne do wykorzystania tylko w ramach zakupu dokonanego na stronie internetowej, chyba, że zaznaczono inaczej. Takie kupony promocyjne nie są ważne w przypadku zakupu w ramach zamówień telefonicznych. Net World Sports Ltd zastrzega sobie prawo do odrzucenia kodów rabatowych. Jeśli znalazłeś kod rabatowy za pośrednictwem strony internetowej podmiotów trzecich, pamiętaj, że ten kod nie zostanie zaakceptowany. Nie dystrybuujemy kodów rabatowych za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.

Opisy produktów

Podjęliśmy odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić, że wszystkie ceny na stronie internetowej są w trym momencie prawidłowe i że wszystkie produkty zostały uczciwie opisane. Jednakże, zamawiając produkty lub usługi za pośrednictwem strony internetowej, należy pamiętać, że:

 • Zamówienia będą przyjmowane tylko w przypadku braku istotnych błędów w opisie towarów lub usług lub ich cen podanych w niniejszej witrynie.
 • Wszystkie ceny są podane w polskich złotówkach, włącznie z podatkiem VAT, w stosownych przypadkach.
 • Opakowanie może się różnić od pokazanego na stronie internetowej.
 • Wagi, wymiary i pojemności podane na stronie są dokładne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.
 • Podczas, gdy staramy się dokładnie oddać kolory naszych produktów na stronie internetowej, rzeczywiste kolory, które widzisz, będą zależeć od urządzenia; wszystkie ekrany pokazują kolory nieco inaczej, więc mogą się pojawić subtelne różnice. Czasami kolory otrzymanych produktów mogą się różnić od zamówionych, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania o tym.
 • Wszystkie przedmioty zależą od dostępności. Poinformujemy cię tak szybko, jak to możliwe, jeśli zamówiony produkt nie będzie dostępny i kiedy produkt zostanie uzupełniony. Data uzupełnienia to data, kiedy produkt dotrze do magazynu i zostanie wysłany do klienta. To, kiedy otrzymasz produkt, będzie zależne od wybranej metody wysyłki w twoim koszyku. 

 

Zgodność z prawem

Zgadzasz się, że nie będziesz używać, sprzedawać ani dostarczać żadnych produktów zakupionych od Net World Sports Ltd w sposób niezgodny z prawem, a w szczególności będziesz przestrzegać wszystkich zasad kontroli eksportu i sankcji obowiązujących w twoim kraju zamieszkania.

Odpowiedzialność

Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby zweryfikować dokładność wszelkich informacji umieszczanych w Witrynie, nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych w odniesieniu do jej dokładności. Witryna jest dostarczana na zasadzie „tak, jak jest” i „tak, jak jest dostępna”, bez żadnych oświadczeń, ani poparcia i nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do Witryny ani żadnych transakcji, które mogą być prowadzone na lub za pośrednictwem Witryny, w tym między innymi dorozumianych gwarancji braku naruszenia, zgodności, bezpieczeństwa, dokładności, warunków kompletności lub jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji wynikającej z przebiegu transakcji, użytkowania lub handlu.

Nie gwarantujemy, że Witryna spełni twoje wymagania lub będzie nieprzerwana, terminowa lub wolna od błędów, że wady zostaną usunięte, lub że witryna lub serwer, który ją udostępnia są wolne od wirusów lub błędów, albo reprezentują pełną funkcjonalność, dokładność, niezawodność witryny. Nie będziemy odpowiedzialni i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę treści lub materiałów przesłanych lub transmitowanych za pośrednictwem Witryny.

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkich gwarancji wszelkiego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Produktów. Nie wpływa to na ustawowe prawa konsumenta ani nie wpływa na prawa odstąpienia od umowy.

Nie ponosimy odpowiedzialności w ramach umowy, za czyn niedozwolony (w tym, między innymi, zaniedbania), oświadczenia przed zawarciem umowy lub inne oświadczenia (inne niż fałszywe lub niedbałe wprowadzenie w błąd) lub w inny sposób z powodu lub w związku z:

 • wszelkimi stratami ekonomicznymi (w tym między innymi utratę przychodów, zysków, umów, działalności gospodarczej lub przewidywanych oszczędności); lub
 • wszelką utratą dobrej woli lub reputacji; lub
 • wszelkimi specjalnymi lub pośrednimi stratami doznanymi lub poniesionymi przez stronę, wynikającymi z lub w związku z postanowieniami jakiejkolwiek sprawy w ramach Warunków.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub szkody naszego pracownika lub agenta.

Skargi

Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami.

Warunki prawne

Wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje, zasady i warunki (wyraźne lub dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub inne) w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które nie są rozsądnie przewidywane, wynikające z niniejszych warunków lub korzystania z witryny lub w związku z tym.

Wyłączenia te podlegają prawu angielskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Jeśli jakiekolwiek postanowienie tych zrzeczeń i wyłączeń będzie niezgodne z prawem, nieważne, lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wówczas postanowienie to będzie uważane za wykluczone i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć spowodowane naszym zaniedbaniem lub oszustwem. Ponadto niniejsze warunki nie ograniczają ani nie wykluczają żadnej innej odpowiedzialności, której nie wolno nam ograniczać ani wykluczać na mocy obowiązującego prawa.

Inne uwagi prawne

W innych miejscach tej witryny mogą znajdować się informacje prawne dotyczące korzystania z witryny, które wraz z niniejszymi Zasadami i warunkami regulują korzystanie z tej witryny.

Cesja i prawa podmiotów trzecich

Możemy od czasu do czasu aktualizować lub zmieniać niniejsze zasady i warunki, aby przestrzegać prawa lub spełniać nasze zmieniające się wymagania biznesowe bez powiadomienia. Wszelkie aktualizacje lub poprawki będą publikowane na stronie internetowej.

Użytkownik nie może scedować ani podzlecić żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych zasad i warunków żadnemu podmiotowi trzeciemu, chyba że zgodzimy się na to na piśmie.

Możemy przypisać, przenieść lub podzlecić dowolne nasze prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Zasad i warunków dowolnemu podmiotowi trzeciemu według naszego uznania.

Tylko ty i my będziemy uprawnieni do egzekwowania niniejszych warunków. Żaden podmiot trzeci nie jest uprawniony do egzekwowania któregokolwiek z niniejszych warunków, niezależnie od tego, czy wynika to z /Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999/, czy z innych powodów.

Zrzeczenie się

Żadne złagodzenie lub opóźnienie przez nas w wykonaniu jakichkolwiek praw lub środków zaradczych na podstawie niniejszych warunków nie będzie działało jako zrzeczenie się tego prawa lub środka zaradczego lub nie wpłynie na naszą zdolność do późniejszego skorzystania z tego prawa lub środka zaradczego. Każde zrzeczenie się musi zostać uzgodnione przez nas na piśmie.

Rozdzielność

Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za nielegalny, nieważny lub niewykonalny przez jakikolwiek właściwy sąd, pozostała część niniejszych warunków pozostaje w pełnej mocy.

Całość porozumienia

Niniejsze warunki określają całą umowę między tobą a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze warunki, gwarancje i/lub oświadczenia w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Prawo, jurysdykcja i język

Wszelkie sprawy wynikające z korzystania z niniejszej witryny (w tym wszelkie umowy zawarte między tobą a nami za pośrednictwem witryny) podlegają prawu Anglii i Walii, a wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Wszelkie umowy będą zawierane w języku polskim.

Zmiany w niniejszych warunkach

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszych zasad i warunków od czasu do czasu i zalecamy regularne odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco z aktualnymi zasadami i warunkami korzystania z witryny. Kontynuowanie dostępu, przeglądanie i korzystanie z tej witryny, uznaje się, za zgodę na wszelkie zmiany lub aktualizacje naszych zasad i warunków korzystania z usługi.

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i polityka plików cookie wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy o tobie, gdy korzystasz z witryny. Możesz zapoznać się z naszą polityką prywatności tutaj oraz naszą polityką plików cookie tutaj.

Nasze nagrody

The Sunday Hundred Award Logo
The Lloyds Bank British Business Excellence Award Logo
The Sunday Times BDO Profit Track 100 Award Logo
Great British Entrepreneur Awards 2022 Award Logo
Growth Index 2022 Award Logo
Powrót do góry